Wie heeft er recht op huursubsidie?

Een van de grootste uitgaven in ieder huishouden is de maandelijkse huur van de woning. In veel gevallen kunt u huursubsidie krijgen. Officieel wordt huursubsidie ‘huurtoeslag’ genoemd, daarom houden we het bij die term.

Hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen hangt van een aantal factoren af. De belangrijkste zijn: de hoogte van de huur, uw inkomen, en hoeveel spaargeld u hebt.

Huurgrenzen

U kunt alleen maar huurtoeslag krijgen als uw huur (inclusief eventuele servicekosten) tussen bepaalde grenzen ligt. Voor 2013 geldt dat u minimaal 222,18 en maximaal 681,02 euro per maand moet betalen.

Inkomenstoets

U kunt alleen huurtoeslag krijgen als uw inkomen lager is dan een bepaalde grens. Voor alleenstaanden is die grens in 2013 gesteld op 21.025 euro, voor meerpersoonshuishoudens op 28.550 euro bruto per jaar. Voor AOW’ers ligt de grens iets hoger, maar het scheelt niet veel.

Vermogenstoets

Hebt u meer dan een bepaald bedrag aan vermogen (spaargeld), dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. De precieze grens hangt van een aantal factoren af. Voor de meeste mensen ligt de grens in de buurt van 20.000 euro. Voor AOW’ers met een laag inkomen ligt de grens een stuk hoger. Is uw vermogen meer dan 50.000 euro, dan kunt u in geen geval huurtoeslag krijgen.

Uitzondering: als u ‘bijzonder vermogen’ hebt kunt u de belastingdienst vragen om dit buiten beschouwing te laten voor de vaststelling van uw recht op huurtoeslag. Een voorbeeld van bijzonder vermogen is smartengeld.

Huurtoeslag berekenen en aanvragen

Om precies te weten of u huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel u dan wel krijgt, kunt u kijken op belastingdienst.nl/toeslagen. Daar vindt u ook informatie over andere toeslagen waarvoor u misschien in aanmerking komt. Toeslagen aanvragen kan via Mijn toeslagen. U kunt ook gratis bellen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.