Moet ik belasting betalen over mijn schadevergoeding?

Moet ik belasting betalen over mijn vergoeding voor letselschade? Meestal is zo’n uitkering onbelast, maar let goed op! Drost Letselschade Hengelo legt uit hoe het zit.

Moet ik belasting betalen over mijn vergoeding voor letselschade?

In de meeste gevallen hoeft u over uw vergoeding voor letselschade geen belasting te betalen.

Meestal niet, wanneer dan wel?

Als uw vermogen groter is dan 25.000 euro moet u belasting betalen over uw vergoeding in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). In de praktijk zal u dat niets extra’s kosten. Drost Letselschade zorgt ervoor dat de verzekeraar deze belastingafdracht al compenseert in het toe te kennen schadebedrag.

En hoe zit het met belasting over de vergoeding in box 1 (inkomen uit arbeid en onderneming)?

Ook hier geldt dat de uitkering voor letselschade meestal niet fiscaal wordt belast.

Wanneer moet er wél belasting worden betaald in box 1?

Soms oordeelt de Belastingdienst achteraf dat u toch belasting moet betalen over de schadevergoeding voor uw letsel. Het gaat dan om het gedeelte van de vergoeding dat u heeft ontvangen voor het verlies aan inkomen, ook wel het verlies aan verdien-  of arbeidsvermogen genoemd.

Is dat te voorkomen?

Ja, door aan de verzekeraar die de schade vergoedt een belastinggarantie te vragen. Drost Letselschade zal die altijd voor u regelen.

Hoe werkt zo’n belastinggarantie?

De verzekeraar zal dan een bezwaarprocedure voor u voeren als de belastingdienst de vergoeding toch belast in box 1. Als de verzekeraar in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de verzekeraar de verschuldigde belasting.

Zijn daar nog voorwaarden aan verbonden?

U mag zelf de vergoeding niet opgeven in box 1 en u moet de verzekeraar meteen in kennis stellen als u een naheffing krijgt van de fiscus.

Wat kan Drost Letselschade voor mij doen?

Drost Letselschade houdt in de onderhandelingen met de verzekeraar rekening met de mogelijke fiscale gevolgen, zodat u geen enkel nadeel ondervindt. Letselschadespecialisten die verzuimen een belastinggarantie af te spreken, zijn daarvoor aansprakelijk te stellen.