Wie heeft er recht op huursubsidie?...

jul 16, 2013 by

Een van de grootste uitgaven in ieder huishouden is de maandelijkse huur van de woning. In veel gevallen kunt u huursubsidie krijgen. Officieel wordt huursubsidie ‘huurtoeslag’ genoemd, daarom houden we het bij die term. Hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen hangt van een aantal factoren af. De belangrijkste zijn: de hoogte van de huur, uw inkomen, en hoeveel spaargeld u hebt. Huurgrenzen U kunt alleen maar huurtoeslag krijgen als uw huur (inclusief eventuele servicekosten) tussen bepaalde grenzen ligt. Voor 2013 geldt dat u minimaal 222,18 en maximaal 681,02 euro per maand moet betalen. Inkomenstoets U kunt alleen huurtoeslag krijgen als uw inkomen lager is dan een bepaalde grens. Voor alleenstaanden is die grens in 2013 gesteld op 21.025 euro, voor meerpersoonshuishoudens op 28.550 euro bruto per jaar. Voor AOW’ers ligt de grens iets hoger, maar...

read more