Waarom is een uitvaartverzekering zo belangrijk?

Je bent er waarschijnlijk niet graag mee bezig, maar er gaat zich een moment voordoen dat je komt te overlijden. Hoe laat jij je nabestaanden dan achter? Met grote schulden of is er voldoende geld aanwezig om je uitvaart te bekostigen? Veel mensen weten niet dat een uitvaart al snel veel geld kost en dat deze kosten op de nabestaanden verhaald worden, mocht er onvoldoende geld aanwezig zijn.

De kosten van een uitvaart

Een gemiddelde uitvaart kost al snel tussen de 8.000 en 10.000 euro. De kosten van een begrafenis of crematie zullen de komende jaren alleen maar stijgen. Natuurlijk moet deze bekostigd worden, want je wilt de erven niet nalaten met forse nota’s. Wanneer je onvoldoende geld tot je beschikking hebt, is een uitvaartverzekering een verstandige keuze. Daardoor zadel je je nabestaanden niet met hoge kosten op.

Een uitvaartverzekering en jouw gezondheid

Bij het aanvragen van een uitvaartverzekering moet je een aantal gezondheidsvragen invullen. Een verzekeraar wil namelijk zo weinig mogelijk risico lopen dat je vroegtijdig komt te overlijden. Ben je bijvoorbeeld (chronisch) ziek, dan kun je te maken krijgen met een premieopslag.

Vaak kun je kinderen tot hun 18e levensjaar gratis meeverzekeren op je polis. Uiteraard kun je voor je kinderen ook een eigen uitvaartverzekering afsluiten.

Wanneer is een uitvaartverzekering niet nodig?

Wellicht vraag jij je af of je wel een uitvaartverzekering nodig hebt. Er zijn altijd situaties waarin het niet noodzakelijk is om een uitvaartverzekering af te sluiten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je voldoende spaargeld op je rekening hebt staan. Misschien heb je een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die uitkeert bij je overlijden. Daarmee kun je de uitvaart ook bekostigen. Tenslotte is er nog de overwaarde van de hypotheek. Daarmee kan natuurlijk ook een begrafenis of crematie betaald worden.

Wie heeft er recht op huursubsidie?

huurtoeslag

Een van de grootste uitgaven in ieder huishouden is de maandelijkse huur van de woning. In veel gevallen kunt u huursubsidie krijgen. Officieel wordt huursubsidie ‘huurtoeslag’ genoemd, daarom houden we het bij die term.

Hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen hangt van een aantal factoren af. De belangrijkste zijn: de hoogte van de huur, uw inkomen, en hoeveel spaargeld u hebt.

Huurgrenzen

U kunt alleen maar huurtoeslag krijgen als uw huur (inclusief eventuele servicekosten) tussen bepaalde grenzen ligt. Voor 2013 geldt dat u minimaal 222,18 en maximaal 681,02 euro per maand moet betalen.

Inkomenstoets

U kunt alleen huurtoeslag krijgen als uw inkomen lager is dan een bepaalde grens. Voor alleenstaanden is die grens in 2013 gesteld op 21.025 euro, voor meerpersoonshuishoudens op 28.550 euro bruto per jaar. Voor AOW’ers ligt de grens iets hoger, maar het scheelt niet veel.

Vermogenstoets

Hebt u meer dan een bepaald bedrag aan vermogen (spaargeld), dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. De precieze grens hangt van een aantal factoren af. Voor de meeste mensen ligt de grens in de buurt van 20.000 euro. Voor AOW’ers met een laag inkomen ligt de grens een stuk hoger. Is uw vermogen meer dan 50.000 euro, dan kunt u in geen geval huurtoeslag krijgen.

Uitzondering: als u ‘bijzonder vermogen’ hebt kunt u de belastingdienst vragen om dit buiten beschouwing te laten voor de vaststelling van uw recht op huurtoeslag. Een voorbeeld van bijzonder vermogen is smartengeld.

Huurtoeslag berekenen en aanvragen

Om precies te weten of u huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel u dan wel krijgt, kunt u kijken op belastingdienst.nl/toeslagen. Daar vindt u ook informatie over andere toeslagen waarvoor u misschien in aanmerking komt. Toeslagen aanvragen kan via Mijn toeslagen. U kunt ook gratis bellen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.